Aktualności z WORD Katowice

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy: Oblejesz gdy popełnisz któryś z tych błędów

Wbrew oczekiwaniom ministerstwa infrastruktyry, testy na prawo jazdy nie zmieniły się. Idą jednak poważne zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Zmienić ma się sposób, w jaki egzaminatorzy WORD dokonują oceny, zmodyfikowana zostanie też tzw tabela błędów egzaminacyjnych.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Egzaminy praktyczne na prawo jazdy czekają dwie istotne zmiany dotyczące sposobu oceniania kandydatów na kierowców:

Testy na prawo jazdy: kiedy próg zwalniający nie jest oznakowany?

Próg zwalniający nie zawsze będzie oznakowany znakiem ostregawczym. Kiedy taka sytuacja będzie miałe miejsce?

Wiedza na temat oznakowywania progów zwalniających – a właściwie jego braku – weryfikowana jest już na etapie testów na prawo jazdy. I dobrze. Lepiej oblać egzamin za banalnie proste pytanie tracąc 30 zł, niż oberwać na progu misę olejową i zatrzeć silnik.

Nauka jazdy z VAT-em?

Kursy nauki jazdy mogą wkrótce podrożeć. Obłożenie szkolenia w OSK VAT-em to nie jedyny powód do podwyżek. Nowy podatek w szkołach nauki jazdy spowoduje wzrost kosztów ich obsługi księgowej.

Groźba wprowadzenia VAT-u to efekt stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że kursy nauki jazdy nie mogą być zwolnione z podatku VAT, ponieważ szkolenie takie jest usługą edukacyjną. Sprawa wprawdzie dotyczy niemieciego ośrodka szkolenia kierowców, ale stanowisko Trybunału może zaważyć na cenach kursów nauki jazdy w całej UE w tym i w Polsce.

Aktualne testy na prawo jazdy 2019

Baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy podlega czasowym zmianom. Ostatnia modyfikacja bazy egzaminacyjnej miała miejsce 1 października 2018, jednak w 2019 będzie więcej powodów do zmian w testach na prawo jazdy, na egzaminach teoretycznych pojawić się też mają zupełnie nowe pytania. Warto więc zaopatrzyć się w aktualne testy na prawo jazdy.

Kiedy jest błąd podczas parkowania na egzaminie?

Parkowanie jest jednym z zadań egzaminu na prawo jazdy. Kiedy egzaminator wpisze błąd podczas wykonywania tego manewru?

Przepieg egzaminnu na prawo jazdy, a więc i zadania egzaminacyjne, sposób ich wykonania a także kryteria oceny są opisane w stosownym rozporządzeniu regulującym przebieg egzaminu na prawo jazdy często nazywanym instrukcją egzaminacyjną. Zgodnie aktem prawnym na egzaminie musisz wykonać jedno z trzech parkowań:

Jak WORD liczy zdawalność i co z niej wynika?

Choć te najbardziej spektakularne i cieszące się największym zainteresowaniem to roczne statystyki zdawalności wykręcane przez WORD-y, to tak naprawdę zetsawienia te są sporządzane przez częściej, bo okresach kwartalnych - do tego obligują dyrektorów WORD przepisy.

Jak WORD oblicza statystyki zdawalności?

Według tajemniczego wzoru:

gdzie:

Z - zdawalność,

A - liczba egzaminów z wynikiem pozytywnym w danym okresie,

Jak zmienić termin egzaminu na prawo jazdy?

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz zmienić bez żadnych konsekwencji, jednak muszą być spełnione dwa warunki:

  1. Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy albo odwołanie go w ogóle wymaga formy pisemnej. Tylko w taki sposób możesz zmienić termin swojego zaplanowanego egzaminu na prawo jazdy. Stosowny druczek znajdziesz w BOK WORD Katowice lub w internecie.

  2. Zmiany lub odwołania terminu egzaminu na prawo jazdy nie możesz dokonać później niż 2 dni przed jego wyznaczonym terminem. W przeciwnym wypadku zmiana terminu egzaminu nie będzie skuteczna