Aktualności z WORD Katowice

Aktualne testy na prawo jazdy 2019

Baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy podlega czasowym zmianom. Ostatnia modyfikacja bazy egzaminacyjnej miała miejsce 1 października 2018, jednak w 2019 będzie więcej powodów do zmian w testach na prawo jazdy, na egzaminach teoretycznych pojawić się też mają zupełnie nowe pytania. Warto więc zaopatrzyć się w aktualne testy na prawo jazdy.

Kiedy jest błąd podczas parkowania na egzaminie?

Parkowanie jest jednym z zadań egzaminu na prawo jazdy. Kiedy egzaminator wpisze błąd podczas wykonywania tego manewru?

Przepieg egzaminnu na prawo jazdy, a więc i zadania egzaminacyjne, sposób ich wykonania a także kryteria oceny są opisane w stosownym rozporządzeniu regulującym przebieg egzaminu na prawo jazdy często nazywanym instrukcją egzaminacyjną. Zgodnie aktem prawnym na egzaminie musisz wykonać jedno z trzech parkowań:

Jak WORD liczy zdawalność i co z niej wynika?

Choć te najbardziej spektakularne i cieszące się największym zainteresowaniem to roczne statystyki zdawalności wykręcane przez WORD-y, to tak naprawdę zetsawienia te są sporządzane przez częściej, bo okresach kwartalnych - do tego obligują dyrektorów WORD przepisy.

Jak WORD oblicza statystyki zdawalności?

Według tajemniczego wzoru:

gdzie:

Z - zdawalność,

A - liczba egzaminów z wynikiem pozytywnym w danym okresie,

Jak zmienić termin egzaminu na prawo jazdy?

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz zmienić bez żadnych konsekwencji, jednak muszą być spełnione dwa warunki:

  1. Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy albo odwołanie go w ogóle wymaga formy pisemnej. Tylko w taki sposób możesz zmienić termin swojego zaplanowanego egzaminu na prawo jazdy. Stosowny druczek znajdziesz w BOK WORD Katowice lub w internecie.

  2. Zmiany lub odwołania terminu egzaminu na prawo jazdy nie możesz dokonać później niż 2 dni przed jego wyznaczonym terminem. W przeciwnym wypadku zmiana terminu egzaminu nie będzie skuteczna

WORD Katowice zdawalność

Wyniki zdawalnośći egzaminów praktycznych na prawo jazdy dla WORD Katowice.

Zaprezentowana przez WORD Katowice zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy odnosi się do pierwszego półrocza 2018 roku.

Będą zmiany w zasadach parkowania?

Zaproponowane zmiany kodeksu drogowego mogą mienić zasady parkowania. W ślad za nimi trzeba będzie (znowu) zmienić testy na prawo jazdy.

Zaproponowane zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym przewidują całkowity zakaz parkowania na chodniku, bez względu na ilość miejsca pozostawionego dla pieszych. Kwestę parkowania na chodniku rozwiązuje artykuł  47. ustawy prawo o ruchu drogowym: