Aktualności z WORD Katowice

Jak WORD liczy zdawalność i co z niej wynika?

Choć te najbardziej spektakularne i cieszące się największym zainteresowaniem to roczne statystyki zdawalności wykręcane przez WORD-y, to tak naprawdę zetsawienia te są sporządzane przez częściej, bo okresach kwartalnych - do tego obligują dyrektorów WORD przepisy.

Jak WORD oblicza statystyki zdawalności?

Według tajemniczego wzoru:

gdzie:

Z - zdawalność,

A - liczba egzaminów z wynikiem pozytywnym w danym okresie,

Jak zmienić termin egzaminu na prawo jazdy?

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz zmienić bez żadnych konsekwencji, jednak muszą być spełnione dwa warunki:

  1. Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy albo odwołanie go w ogóle wymaga formy pisemnej. Tylko w taki sposób możesz zmienić termin swojego zaplanowanego egzaminu na prawo jazdy. Stosowny druczek znajdziesz w BOK WORD Katowice lub w internecie.

  2. Zmiany lub odwołania terminu egzaminu na prawo jazdy nie możesz dokonać później niż 2 dni przed jego wyznaczonym terminem. W przeciwnym wypadku zmiana terminu egzaminu nie będzie skuteczna

WORD Katowice zdawalność

Wyniki zdawalnośći egzaminów praktycznych na prawo jazdy dla WORD Katowice.

Zaprezentowana przez WORD Katowice zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy odnosi się do pierwszego półrocza 2018 roku.

Będą zmiany w zasadach parkowania?

Zaproponowane zmiany kodeksu drogowego mogą mienić zasady parkowania. W ślad za nimi trzeba będzie (znowu) zmienić testy na prawo jazdy.

Zaproponowane zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym przewidują całkowity zakaz parkowania na chodniku, bez względu na ilość miejsca pozostawionego dla pieszych. Kwestę parkowania na chodniku rozwiązuje artykuł  47. ustawy prawo o ruchu drogowym:

Czy możesz obejrzeć film ze swojego egzaminu na prawo jazdy?

Jak zapewne wiesz, że egzamin na prawo jazdy jest nagrywany. W trakcie jego trwania rejestrowany jest zarówno dźwięk jak i obraz. Po co nagrywa się egzamin na prawo jazdy?

Powodów nagrywania egzaminów na prawo jazdy jest kilka

Ośrodki ruchu drogowego podlegają kontroli organów nadrzędnych. W chwili obecnej organami prowadzącymi WORD-y są urzędy marszałkowskie. W skrajnych przypadkach, kiedy wykryte zostaną nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, uprawnienia do kierowania młodemu kierowcy mogą zostać nawet odebrane.

Jakie dokumenty trzeba mieć żeby ustalić termin egzaminu na prawo jazdy?

Egzaminu na prawo jazdy nie ustalisz "na słowo honoru". Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do WORD aby ustalić termin egzaminu na prawo jazdy?

Niezależnie od tego, czy chcesz zaliczyć testy na prawo jazdy, czy egzamin praktyczny, chcąc ustalić termin egzaminu na prawo jazdy musisz dostarczyć:

Testy na prawo jazdy: zmiana w uprawnieniach do kierowania

Zmiany w prawie drogowym wejdą w życie już 22 grudnia 2018 roku. Testy na prawo jazdy znowu trzeba będzie zmienić. Podobna sytuacja będzie mieć miejsce jeszcze w 2019 roku.

Zmiana w uprawnieniach do kierowania

Już 22 grudnia tego roku posiadacze praw jazdy kat. B uzyskają dodatkowe uprawnienia i to bez konieczności zdawania testów na parawo jazdy czy praktyki.