Aktualności z WORD Katowice

Testy na prawo jazdy: kiedy próg zwalniający nie jest oznakowany?

Próg zwalniający nie zawsze będzie oznakowany znakiem ostregawczym. Kiedy taka sytuacja będzie miałe miejsce?

Wiedza na temat oznakowywania progów zwalniających – a właściwie jego braku – weryfikowana jest już na etapie testów na prawo jazdy. I dobrze. Lepiej oblać egzamin za banalnie proste pytanie tracąc 30 zł, niż oberwać na progu misę olejową i zatrzeć silnik.

Nauka jazdy z VAT-em?

Kursy nauki jazdy mogą wkrótce podrożeć. Obłożenie szkolenia w OSK VAT-em to nie jedyny powód do podwyżek. Nowy podatek w szkołach nauki jazdy spowoduje wzrost kosztów ich obsługi księgowej.

Groźba wprowadzenia VAT-u to efekt stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że kursy nauki jazdy nie mogą być zwolnione z podatku VAT, ponieważ szkolenie takie jest usługą edukacyjną. Sprawa wprawdzie dotyczy niemieciego ośrodka szkolenia kierowców, ale stanowisko Trybunału może zaważyć na cenach kursów nauki jazdy w całej UE w tym i w Polsce.

Aktualne testy na prawo jazdy 2019

Baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy podlega czasowym zmianom. Ostatnia modyfikacja bazy egzaminacyjnej miała miejsce 1 października 2018, jednak w 2019 będzie więcej powodów do zmian w testach na prawo jazdy, na egzaminach teoretycznych pojawić się też mają zupełnie nowe pytania. Warto więc zaopatrzyć się w aktualne testy na prawo jazdy.

Kiedy jest błąd podczas parkowania na egzaminie?

Parkowanie jest jednym z zadań egzaminu na prawo jazdy. Kiedy egzaminator wpisze błąd podczas wykonywania tego manewru?

Przepieg egzaminnu na prawo jazdy, a więc i zadania egzaminacyjne, sposób ich wykonania a także kryteria oceny są opisane w stosownym rozporządzeniu regulującym przebieg egzaminu na prawo jazdy często nazywanym instrukcją egzaminacyjną. Zgodnie aktem prawnym na egzaminie musisz wykonać jedno z trzech parkowań:

Jak WORD liczy zdawalność i co z niej wynika?

Choć te najbardziej spektakularne i cieszące się największym zainteresowaniem to roczne statystyki zdawalności wykręcane przez WORD-y, to tak naprawdę zetsawienia te są sporządzane przez częściej, bo okresach kwartalnych - do tego obligują dyrektorów WORD przepisy.

Jak WORD oblicza statystyki zdawalności?

Według tajemniczego wzoru:

gdzie:

Z - zdawalność,

A - liczba egzaminów z wynikiem pozytywnym w danym okresie,

Jak zmienić termin egzaminu na prawo jazdy?

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz zmienić bez żadnych konsekwencji, jednak muszą być spełnione dwa warunki:

  1. Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy albo odwołanie go w ogóle wymaga formy pisemnej. Tylko w taki sposób możesz zmienić termin swojego zaplanowanego egzaminu na prawo jazdy. Stosowny druczek znajdziesz w BOK WORD Katowice lub w internecie.

  2. Zmiany lub odwołania terminu egzaminu na prawo jazdy nie możesz dokonać później niż 2 dni przed jego wyznaczonym terminem. W przeciwnym wypadku zmiana terminu egzaminu nie będzie skuteczna

WORD Katowice zdawalność

Wyniki zdawalnośći egzaminów praktycznych na prawo jazdy dla WORD Katowice.

Zaprezentowana przez WORD Katowice zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy odnosi się do pierwszego półrocza 2018 roku.