Po ilu latach wygasa kurs na prawo jazdy?

Kiedy przedawnia się kurs nauki jazdy? To wszystko zależy kiedy został on ukończony.

Jeśli kurs nauki jazdy został ukończony po 1 lipca 1998 to jest on ważny bezterminowo. To właśnie wtedy zmieniły się przepisy i właśnie od tej daty wszystkie kursy nauki jazdy są ważne bezterminowo. Nie jest ważne, czy do egzaminu przystępowałeś, czy też nie. Liczy się data ukończenia kursu nauki jazdy.

Wszystkie kursy ukończone przed 1 lipca 1998 utraciły niestety swoją ważność, a to oznacza, że trzeba go będzie powtórzyć i to w całym zakresie - teoria i praktyka. Dodatkowo musisz wygenerować numer PKK, zmienić zdjęcie do prawa jazdy (w międzyczasie zmieniły się wymagania co do zdjęcia) a także przejść ponownie badanie lekarskie, jeśli poprzednie orzeczenie utraciło już swoją ważność. 

Niezależnie od tego kiedy kurs nauki jazdy został ukończony - jeśli zachodzi konieczność zdawania egzaminu teoretycznego - miej na względzie to, że przez lata testy na prawo jazdy znacząco zmieniły się. Pełna i aktualna baza pytań egzaminacyjnych dostępna jest na zdamyto.com.

Image: