Jak zmienić termin egzaminu na prawo jazdy?

Termin egzaminu na prawo jazdy możesz zmienić bez żadnych konsekwencji, jednak muszą być spełnione dwa warunki:

  1. Zmiana terminu egzaminu na prawo jazdy albo odwołanie go w ogóle wymaga formy pisemnej. Tylko w taki sposób możesz zmienić termin swojego zaplanowanego egzaminu na prawo jazdy. Stosowny druczek znajdziesz w BOK WORD Katowice lub w internecie.

  2. Zmiany lub odwołania terminu egzaminu na prawo jazdy nie możesz dokonać później niż 2 dni przed jego wyznaczonym terminem. W przeciwnym wypadku zmiana terminu egzaminu nie będzie skuteczna

Jeśli spełnisz oba te warunki – WORD może zwrócić wpłacone pieniążki lub zaliczyć je na poczet kolejnego egzaminu na prawo jazdy.

Testy na prawo jazdy: oficjalna baza egzaminacyjna
 

 

Image: