Trudne pytania w testach na prawo jazdy 2021? Każdy może zgłosić pytanie z błędem.

Czy można zgłaszać uwagi do pytań bezpośrednio do Ministerstwa Infrastruktury? Tak jeśli uważasz, że pytanie egzaminacyjne zawiera błąd możesz to zgłosić do Komisji Weryfikacyjnej. 

Komisja weryfikacyjna, obok weryfikowania pytań, które dostarczają podmioty zajmuje się zweryfikowaniem aktualnie obowiązującej bazy egzaminacyjnej.

Zgłoś niejasne pytanie w testach na prawo jazdy

Trudne i niejasne pytania w przeszłości już znikały z testów na prawo jazdy. Z taką sytuacja mieliśmy ostatnio do czynienia w listopadzie 2020 roku.

Kto wchodzi w skład Komisji? Komisja weryfikująca i rekomendująca pytania egzaminacyjne liczy 37 osób.

 • przewodniczący,
 • sekretarz,
 • 6 egzaminatorów – 3-letni staż pracy jako egzaminator,
 • 6 instruktorów (uprawnienia  A, B, C, D albo A, B, C) – 3-letni staż pracy jako instruktor,
 • 3 instruktorów techniki jazdy  (uprawnienia  A, B, C, D) – 3-letni staż pracy jako instruktor,
 • 5 ekspertów z dziedzin przepisów dotyczących ruchu oraz  transportu drogowego, kierujących pojazdami i czasu pracy kierowców,
 • 2 ekspertów z dziedziny medycyny ratunkowej
 • 2 psychologów,
 • 3 ekspertów z dziedziny filologii polskiej,
 • 3 ekspertów z dziedziny dydaktyki nauczania i metodyki,
 • 3 osoby znające język migowy,
 • 2 ekspertów z certyfikatem językowym przynajmniej C1 z języków angielski i niemiecki.

Ty też możesz przesłać pytania do testów na prawo jazdy

Baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy jest poszerzana o kolejne pytania i na bieżąco aktualizowana. Wszyscy zainteresowani propozycje pytań mogą przesłać  na adres ministerstwa infrastruktury. Później te pytania mogą zostać wykorzystane na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Propozycje nowych pytań zostaną zweryfikowane przez Komisję.

Scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych należy przekazywać w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza przekazania pytania egzaminacyjnego.

Propozycje pytań mogą być przesyłane wyłącznie na dedykowanym do tego formularzu na adres:

Przewodniczący Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Poniżej - jedno z pytań, które z testów na prawo jazdy zniknęło już dawno.

Aktualne testy na prawo jazdy dostępne na zdamyto.com

Image: