Ile od 1 stycznia 2020 będzie kosztował egzamin na prawo jazdy?

Poniżej oficjalny cennik WORD jaki będzie obowiązywał 1 stycznia 2020. Ile za egzamin na prawo jazdy zapłacimy po 1 stycznia 2020?

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów od 1 stycznia 2020 stawki opłat za egzaminy na prawo jazdy przedstwiać się będą następująco:

  • 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;
  • 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;
  • 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
  • 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;
  • 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
  • 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
  • 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
  • 125 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem (pozwolenie).

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywać się będzie pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

Image: