Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Już od 10 listopada obowiązywać będą nowe przepisy. Zmianie ulega rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Oto ważniejsze zmiany:

Jest Będzie
Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia skutkujeprzerwaniem egzaminu Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia do może skutkować przerwaniem egzaminu
Trzy lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego Dwa lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego
Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C lub A, B, D
  Dopuszczenie wyłączenia wyłączenie urządzenia rejestrującego przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówienia – w celu wyjęcia nośnika danych
Wymagany podgląd rejestrowanego obrazu Możliwość stosowania urządzeń rejestrujących,  sygnalizujących jedynie aktywność funkcji nagrywania
 

 

Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin za egzamin jeśli nie mógł być on przeprowadzony z przyczyn od nich niezależnych, np. awaria systemu teleinformatycznego, warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu państwowego, awaria urządzenia rejestrującego
Załącznik nr 2 tabela nr 1:

 

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

Załącznik nr 2 tabela nr 1: Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowegomogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.

 

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.

 

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, jeżeli światła nie włączają się automatycznie

Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:

 

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A.

Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:

 

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 1

 

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 1

 

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie

 

Sprzęganie przyczepy z pojazdem:

 

osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma 15 minut.

Sprzęganie przyczepy z pojazdem:

 

osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma nie więcej niż 30 minut

   WORD po upływie roku od dnia ostatniego nieudanego podejścia do egzaminu państwowego musi zwolnić PKK kursanta.

 

We wrześniu miały ukazać się - zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - nowe pytania w testach na prawo jazdy. Pytania wciąż nie zostały wdrożone do bazy pytań egzaminacyjnych.

Testy na prawo jazdy ZdamyTo zawierają pełną oficjalną bazę pytań stosowaną na egzaminach państwowych. Korzystając z testów online na ZdamyTo.com masz zawsze pewność, że uczysz się dokładnie tych pytań które będę na egzaminie w Twoim WORD. 

 

 

 

Image: