Zapisy przez internet w WORD Katowice

Egzamin na prawo jazdy w przy Francuskiej w Katowicach ustalisz już przez internet.

Zapisy przez intrernet w WORD Katowice

Usługa rezerwacji egzaminów na prawo jazdy za pośrednictwem internetu została aktywowana  18.05.2017. Rezerwacje online dotyczą  egzaminów na prawo jazdy w Katowicach na ul. Francuskiej 78. Rezerwacje egzaminów dostępne są na za posrednictwem tej strony

Rezerwacja terminu egzaminu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za egzamin. Do kwoty należności za egzamin doliczana jest

opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł.

Cennik WORD

Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

1) 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2) 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3) 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4) 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5) 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6) 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7) 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8) 125 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Rejestracja online na dzień dzisiejszy nie jest możliwa w:

  • Krośnie
  • Koszalinie
  • Zamościu
  • Białej Podlaskiej
  • Łomży
  • Włocławku
  • Olsztynie
  • Elblągu

Jak podaje InfoCar z zapisów internetowych miesięcznie korzysta ok 30 tysięcy kandydatów na kierowców.

Platforma InfoCar oprócz ustalenia terminu umożliwia wniesienie opłaty za egzamin.

Testy na prawo jazdy online na telefon i komputer. Sprawdź czy zdasz.

Image: