Tych pytań w testach na prawo jazdy już nie ma

Z testów na prawo jazdy zniknęło odrobinę pytań. Zdecydowano się na usunięcie tych, które z różnych przyczyn były kontrowersyjne. Co ciekawe, wśród usuniętych pytań były też niedawno dodane.

Usunięcie z bazy części pytań to efekt prac Komisji ds Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Pełna i zaktualizowana baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy dostępna jest na zdamyto.com.

Pytania które zniknęły z  testów na prawo jazdy

Oto kilka pytań, które w testach na prawo jazdy już nie występują. Publikujemy tylko niektóre z nich.

testy na prawo jazdy

testy na prawo jazdy

testy na prawo jazdy

testy na prawo jazdy

 

Image: