Testy na prawo jazdy: Wyprzedzanie

Według statystyk zdamyto.com około 60% rozwiązujących testy na prawo jazdy udziela niepoprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące wyprzedzania. Trzeba przyznać, że to pytanie jest dość podchwytliwe,  bowiem wcale nie o wyprzedzanie tam chodzi, a problem z odpowiedzią mają także ci, którzy prawo jazdy już posiadają.

testy na prawo jazdy

Czym jest wprzedzanie?

Przypominasz sobie ten nudny wykład z podstawowych pojęć?To właśnie tam wykładowca tłumaczył czym jest wyprzedzanie.

Zgodnie z art 2. pkt. 28 wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Jaki manewr wykonuje kierujący pojazdem znajdującym się na lewym pasie i kto ma pierwszeństwo podczas jego wykonywania? Zwróć uwagę, że autor pytania tak naprawdę opisuje w pytaniu manewr zmiany pasa ruchu. Zauważ, że pojazd na lewym pasie właśnie zamierza zmienić pas ruchu, co oznacza, że pierwszeństwo ma ten, który znajduje się już na pasie, na który zamierza on wjechać.  Sprawę więc rozwiązuje art. 22. ust. 4. prd:

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

W cytowanym pytaniu dochodzi do manewru wyprzedzania – bez zmiany pasa ruchu. Pojazd znajdujący się na lewym pasie ruchu sygnalizuje zamiar („zawczasu i wyraźnie”) zmiany pasa ruchu. Oczywiście zgodnie z zapisem  art. 22. ust. 4. prd nie ma pierwszeństwa przed pojazdem znajdującym się już na pasie ruchu, na który zamierza wjechać, nie ma więc potrzeby zrezygnowania z manewru wyprzedzania. To Ty masz pierwszeństwo, nie musisz więc rezygnować z wyprzedzania.

W związku z powyższym nie masz obowiązku przerwania wyprzedzania

Image: