Testy na prawo jazdy: kiedy próg zwalniający nie jest oznakowany?

Próg zwalniający nie zawsze będzie oznakowany znakiem ostregawczym. Kiedy taka sytuacja będzie miałe miejsce?

Wiedza na temat oznakowywania progów zwalniających – a właściwie jego braku – weryfikowana jest już na etapie testów na prawo jazdy. I dobrze. Lepiej oblać egzamin za banalnie proste pytanie tracąc 30 zł, niż oberwać na progu misę olejową i zatrzeć silnik.

Próg zwalniający

A-11a: próg zwalniający

A-11a: próg zwalniający

Znak umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający.

Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (znak B-43  ) lub w strefie zamieszkania (znak D-40 ), a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy, to znaków B-33  można nie stosować.

W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub mniejszej oraz w strefie zamieszkania, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

 

Image: