Testy na prawo jazdy: jakie znaki odwołuje znak "koniec zakazów"?

W testach na prawo jazdy pytania najtrudniejsze często okazują się najtrudniejszymi. Często barierą nie do przebrnięcia jest... znajomość znaków drogowych.

Jakie znaki odwołuje "koniec zakazów"?

Znak Koniec zakazów (B-42) odwołuje znaki:

B-23
Zakaz zawracania
Zabraniający kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
B-25
Zakaz wyprzedzania
Zabraniający kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
B-26
Zakaz zawracania przez samochody ciężarowe
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
  1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  2. ciągnikiem samochodowym
  3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
B-29
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zabraniający używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
B-33
Ograniczenie prędkości
Określający dopuszczalną prędkość 

Jeżeli zakaz wyrażony przez znak:

…nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej stronyi nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Image: