Testy na prawo jazdy: przejazdy kolejowe

Popełnienie błędu w testach na prawo jazdy w najgorszym przypadku skończy się wynikiem negatywnym egzaminu. W prawdziwym ruchu drogowym skutki błędu mogą być tragiczne.

Testy na prawo jazdy 2017

Przejazd kolejowy, jako wyjątkowy typ skrzyżowania jest miejscem, w ktorym zachowanie szczególnej ostrożności to zdecydowanie za mało. Zgodnie z art. 28. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Jak rozumieć "przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności"? Mgła ogranicza drastycznie widoczność. Jeśli upewnienie się wzrokowe o możliwości wjechania na tory nie jest możliwe należy uchylić okno, ściszyć radio i nasłuchiwać czy nie nadjeżdża pociąg. W skrajnie trunych warunkach pogodowych to jedyna metoda upewnienia się o możliwości przejechania przez torowisko.

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd

Niezależnie od rodzaju stosowanych zabezpieczeń na przejeździe kolejowym obowiązkiem kierującego jest zwolnienie do prędkości umożliwiającej bezpieczne zatrzymanie się, gdy nadjeżdża pociąg.


Tryb nauki testów na prawo jazdy zdamyto.com. Pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych.

Pokonanie przejazdu kolejowego jest jednym z obowiązkowych elementów egzaminu na prawo jazdy

  • Zabronione jest jest
  • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór;
  • wjeżdżanie na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Zatrzymanie się przed przejazdem kolejowym

Jeśli istnieje konieczność zatrzymania się przed przejazdem kolejowym należy to zrobić w wyznaczonym miejscu. Miejsce do zatrzymania może wyznaczać:

  • linia bezwzględnego zatrzymania P-12
  • krzyż św. Andrzeja - w przypadku braku linii zatrzymania

Testy na prawo jazdy. Pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych

Image: