Prawo jazdy: od ilu lat?

Prawo jazdy od 14 lat? Tak, to możliwe. Sprawdź w jakim musisz być wieku, żeby móc ubiegać się o prawo jazdy a także jakie pojazdy możesz prowadzić w poszczególnych kategoriach.

Nazwa kategorii Jakimi pojazdami możesz kierować Ile musisz mieć lat, żeby uzyskać prawo jazdy
AM
 • motorower,
 • czterokołowiec lekki (na przykład mały quad),
 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce,
14 lat
A1
 • motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg,
 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW,
 • pojazdy z kategorii AM,
 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce,
16 lat
A2
 • motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • moc do 35 kW,
  • stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg,
  • nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW,
 • pojazdy z kategorii AM,
 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce,
18 lat
A
 • każdy motocykl,
 • pojazd z kategorii AM,
 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce,
 • 20 lat - jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2
 • 24 lata - jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2
B1
 • czterokołowiec (na przykład duży quad),
 • pojazd z kategorii AM,
16 lat
B
 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespół pojazdów - powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM,
 • jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy - zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg,
 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
 • jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat - motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg - tylko w Polsce,
18 lat
B+E
 • zespół pojazdów złożony pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy - tylko w Polsce,
18 lat
C
 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka),
 • zespół pojazdów - powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • pojazd z kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
21 lat
C1
 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład mała ciężarówka),
 • zespół pojazdów - powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • pojazd z kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
18 lat
C1+E
 • zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, który składa się z:
  • pojazdu, który ciągnie - pojazdy z kategorii C1,
  • przyczepy (na przykład mała ciężarówka z przyczepą),
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej lub przyczep - tylko w Polsce,
18 lat
C+E
 • zespół pojazdów złożony pojazdu z kategorii B i przyczepy,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz jednej lub więcej przyczep - tylko w Polsce,
21 lat
D
 • autobus,
 • zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
24 lata
D1
 • autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • pojazd z kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce,
21 lat
D1+E
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu kategorii D1 i przyczepy,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz jednej lub więcej przyczep - tylko w Polsce,
21 lat
D+E
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii D i przyczepy,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz jednej lub więcej przyczep - tylko w Polsce,
24 lata
T
 • ciągnik rolniczy,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec),
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i jednej lub więcej przyczep,
 • pojazd z kategorii AM,
16 lat
Tramwaj
 • tramwaj,
 • ciągnik rolniczy,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walce),
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i jednej lub więcej przyczep,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i jednej lub więcej przyczep,
 • pojazd z kategorii AM.
21 lat

Jeśli chcesz zostać zawodowym kierowcą (przewozić osoby i rzeczy) - weź udział w dodatkowym szkoleniu - uzyskasz wtedy kwalifikację wstępną.

Jeśli masz już kwalifikację wstępną albo ubiegasz się o nią - sprawdź poniżej, jaki jest minimalny wiek w poszczególnych kategoriach:

Minimalny wiek w poszczególnych kategoriach

Kategoria Minimalny wiek
C1, C1+E, C, C+E 18 lat
D1, D1+E, D, D+E 21 lat

Możesz rozpocząć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy dla określonej kategorii jeszcze zanim ukończysz wskazany powyżej wiek - jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego ukończeniem. Dlatego wniosek o prawo jazdy złóż nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku.

Image: