Policjant na skrzyżowaniu - Co zrobić? Jak żyć?

Policjant czy inna osoba kierująca ruchem może popsuć nastrój na najlepiej zapowiadającym się egzaminie na prawo jazdy również w Twoim WORD.

W końcu to sytuacja niecodzienna, nietypowa, a wielce prawdopodobne, ze podczas kursu nauki jazdy nie było okazji na przećwiczenie jej. Spokojnie… Nie taki diabeł straszny. To znaczy policjant.

Zasady regulowania ruchem określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. Oznacza to, że gesty, polecenia czy pozycja osoby kierującej ruchem zawsze są takie same w każdym mieście i w każdej sytuacji. Nie ma tu więc mowy o przypadkowości. Warto więc zapoznać się co oznaczają poszczególne pozycje policjanta, przećwiczyć ten dział w testach na prawo jazdy. Nie tylko policjant.

Prawo drogowe daje możliwość kierowania ruchem także innym osobom. Art. 6. 1. ustawy prawo o ruchu drogowym mówi, że Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 1. policjant;
 2. żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 3. funkcjonariusz Straży Granicznej;
  1. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
  2. umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
  3. strażnik gminny (miejski);
 4. pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 5. osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 6. osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 7. kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
  1. ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 8. strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 9. strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 10. członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 11. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
 12. pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Policjant na skrzyżowaniu

Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy. Rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101230840

Image: