Nowy wzór prawa jazdy. Stare dokumenty trzeba będzie zmienić

Nowy wzór prawa jazdy obowiązuje od 4 marca 2019. Dokument drukowany według nowych zasad w pierwszej kolejności otrzymają młodzi kierowcy. Pozostali swoje prawka będą musieli wymienić. 

Prawo jazdy zmieniło się na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że umieszczanie w prawie jazdy adresu jest dodatkowym kłopotem, często generującym dodatkowy koszt – prawo jazdy trzeba przecież wymienić jeśli zmieni się adres zamieszkania kierowcy. Prawo jazdy ma potwierdzać jedynie uprawnienia do kierowania, a nie miejsce zamieszkania kierowcy. Nowe prawa jazdy nie mają już więc rubryki odnoszącej się do adresu zameldowania.

Wymiana prawa jazdy

Nowe prawa jazdy dostaną w pierwszej kolejności najmłodsi kierowcy, a dotychczas wydane dokumenty utrzymają swoją ważność na okres, na który zostały wydane. Nie ma więc obowiązku ich wymiany już teraz.

Bezterminowe prawa jazdy do wymiany

Bezterminowe prawa jazdy trzeba będzie wymienić i niestety nie utrzymają one już swojego bezterminowej ważności. Po zmianie prawo jazdy zostanie wydane na okres 15 lat.

Akcja wymiany bezterminowych praw jazdy ma być przeprowadzone w latach 2028–2033.

Testy na prawo jazdy z oficjalnej bazy egzaminacyjnej

Image: