Nauka jazdy z VAT-em?

Kursy nauki jazdy mogą wkrótce podrożeć. Obłożenie szkolenia w OSK VAT-em to nie jedyny powód do podwyżek. Nowy podatek w szkołach nauki jazdy spowoduje wzrost kosztów ich obsługi księgowej.

Groźba wprowadzenia VAT-u to efekt stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że kursy nauki jazdy nie mogą być zwolnione z podatku VAT, ponieważ szkolenie takie jest usługą edukacyjną. Sprawa wprawdzie dotyczy niemieciego ośrodka szkolenia kierowców, ale stanowisko Trybunału może zaważyć na cenach kursów nauki jazdy w całej UE w tym i w Polsce.

Obecnie według polskiego resortu finansów szkolenia w celu uzyskania praw jazdy kategorii B, C, D i E są zwolnione z VAT – jako usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Wyjątkiem są kursy nauki jazdy na kategorię A prawa jazdy.

Fiskus przyznaje, że uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami jest obecnie jednym z podstawowych wymogów stawianych kandydatom do pracy na różne stanowiska. Stwierdzili tak m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 19 listopada 2015 r. (sygn. ILPP3/4512-1-140/15-4/JO) oraz wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi udzielonej 21 kwietnia 2011 r. na pytania senatorów.

Obłożenie szkół nauki jazdy podatkiem VAT spowoduje oczywisty wzrost cen kursów właśnie o kwotę należnego podatku. To jednak nie wszystko. Wprowadzenie podatku VAT oznacza droższą obsługę księgową, a jej koszt będzie musiał zostać uwzględniony właśnie w cenie kursu.

Testy na prawo jazdy zdamyto.com. Pytania jak na egzaminie państwowym.

Image: