Kiedy po egzaminie na prawo jazdy można prowadzić?

Zdany egzamin na prawo jazdy, w ręku arkusz przebiegu podpisany przez egzaminatora, ale czy z takim dokumentem można prowadzić samodzielnie samochód?

Kiedy po egzaminie można prowadzić?

Czy po zdanym egzaminie na prawo jazdy możesz samodzielnie prowadzić samochód? Możesz– musisz jednak spełnić jeden bardzo ważny warunek: trzeba odebrać swoje prawo jazdy, a to chwilkę (niedługą) potrwa, bowiem uprawnienia do kierowania nadawane są nie przez WORD ani przez PWPW gdzie drukowane jest prawo jazdy. Uprawnienia do kierowania nadaje na podstawie wyniku Twojego egzaminu na prawo jazdy starosta. Od czasu gdy zdasz egzamin na prawo jazdy do chwili uzyskania uprawnień może trochę czasu minąć. A ten czas liczony jest nie w minutach, czy godzinach ale… w dniach.

Starosta po otrzymaniu odpowiednich dokumentów ostatecznie sprawdza wszystkie niezbędne do wydania prawa jazdy dokumenty, a następnie wydaje odpowiednie uprawnienia. Jakie dokumenty ma starosta?

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • potwierdzenie ukończenia odpowiedniego szkolenia,
  • potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego,
  • orzeczenie lekarskie (i psychologiczne o ile jest wymagane)

...a to wszystko nie spłynie na biurko urzędnika w kilka minut, czy nawet kilka godzin po tym jak wyfruniesz w skowronkach z pojazdu egzaminacyjnego.

Datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest zatem data ostatecznego potwierdzenia przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy, a nie data zdania egzaminu państwowego.

W praktyce po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego na prawo jazdy pracownik WORD uzupełnia Twój PKK w systemie. Kolejny etap wykonywany jest już po stronie odpowiedniego wydziału komunikacji. To tam dokonywane jest zatwierdzenie wniosku o wydanie prawa jazdy przez urzędnika tego wydziału, po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności i oczywiście aktualności wszystkich niezbędnych dokumentów. Dniem uzyskania uprawnień, widniejącym na prawie jazdy jest własnie dzień w którym urzędnik wydziału komunikacji potwierdził, że spełniłeś wszystkie oczekiwane wymagania. Klik… i już jesteś w PWPW.

Do prowadzenia samochodu niezbędne jest prawo jazdy

Arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś od egzaminatora nie jest żadnym dokumentem uprawniającym do kierowania. To jedynie potwierdzenie odbytego i zaliczonego egzaminu na prawo jazdy. Jeśli kierujesz pojazdem bez prawa jazdy ale po zdanym egzaminie na prawo jazdy, to podczas kontroli drogowej policjant może ukarać Cię mandatem za

  • jazdę bez wymaganych dokumentów – jeśli uprawnienia już masz nadane ale prawo jazdy nie zostało przez Ciebie odebrane – 50 zł
  • jazdę bez uprawnień – jeśli uprawnienia nie zostały nadane.

W Twoim przypadku jedynym dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami jest prawo jazdy, bowiem zgodnie z art. 4. 1. ustawy o kierujących pojazdami:

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) międzynarodowe prawo jazdy; (…)

 

Image: