Kiedy jest błąd podczas parkowania na egzaminie?

Parkowanie jest jednym z zadań egzaminu na prawo jazdy. Kiedy egzaminator wpisze błąd podczas wykonywania tego manewru?

Przepieg egzaminnu na prawo jazdy, a więc i zadania egzaminacyjne, sposób ich wykonania a także kryteria oceny są opisane w stosownym rozporządzeniu regulującym przebieg egzaminu na prawo jazdy często nazywanym instrukcją egzaminacyjną. Zgodnie aktem prawnym na egzaminie musisz wykonać jedno z trzech parkowań:

 • Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
  prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
  W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Błąd przy parkowaniu - kiedy?

Podczas egzaminu na prawo jazdy masz do wykonania zaledwie jedno z trzech przewidzianych w przpisach parkowań. Jeśli manewr został wykonany źle, ale nie został jeszcze ukończony – służy Ci korekta. Jeśli parkowanie zostało ukończone, lecz zostało przeprowadzone nieprawidłowo – egzaminator nie zalicza zadania, a wówczas przysługuje Ci powtórka zadania. Jedna.

Poniżej kilka przykładowych sytuacji do jakich może dojść podczas wykonywania manewru parkowania na egzaminie.

 Zachowanie osoby egzaminowanej Jak zostanie ocenione?  Co możesz zrobić trakcie parkowania aby poprawić? Skutek jeśli nie poprawisz
Brak sygnalizowania kierunkowskazem Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania Powtórka zadania
Brak możliwości opuszczenia pojazdu po obu stronach Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania Powtórka zadania
Stworzenie zagrożenia Przerwanie egzaminu Nic Koniec egzaminu
Nieustąpienie pierwszeństwa Przerwanie egzaminu Nic Koniec egzaminu
Rozpoczęcie manewru z niewłaściwego pasa Błąd Nic Powtórka zadania
Wyjazd z parkowanie na niewłaściwy pas Błąd (decyzja egzaminatora) Możesz skorygować, tor jazdy w trakcie wyjeżdżania Powtórka zadania
Najechanie na krawężnik (równoległe) Błąd Nic Powtórka zadania
Dotknięcie/otarcie kołem o krawężnik (każde parkowanie)  Nic  Nic  Nic
Parkowanie niezgodne z poleceniem egzaminatora (polecenie prostopadłego-wykonujesz skośne)  Bład Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania  Powtórka zadania
Parkowanie niezgodne ze znakami (znaki nakazują prostopadłe-wykonujesz skośne) Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania  Powtórka zadania

Podczas parkowania na egzaminie:

 • możesz wykonać jedną korektę
 • dopóki parkowania nie ukończysz - możesz wykonać jego korektę
 • najczęściej to właśnie Ty mowisz czy zadanie zostało ukończone czy też nie.dalej.
 • niezaliczenie parkowania nie wyklucza możliwości dalszej jazdy, pomimo tego, że wynik egzaminu i tak jest już przesądzony. Nie dotyczy to sytuacji w której doszło do przerwania egzaminu wskutek stworzenia zagrożenia.

Jak zrobić korektę?

Jeśli zadanie nie zostało ukończone - możesz przeprowadzić jego korektę. Czynność tą można przeprowadzić w dowolnym momencie parkowania, a więc nie tylko wówczas gdy już stoisz w miejscu parkingowym, ale także (a może i przede wszystkim) w chwili wjeżdżania tam, gdy widzisz, że „coś nie tak”, czyli kontynuując parkowanie obranym torem jazdy nie jesteś już w stanie poprawnie zaparkować.

Korekta przy parkowaniu to nie wyjazd / podjazd o 20-30 cm! Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ujechać o całą długość samochodu, czy nawet więcej, do punktu, z którego ponowienie  parkowania da szansę na poprawne wykonanie tego manewru. Ma to szczególnie ważne znaczenie podczas parkowania równoległego, gdy stojący na ukos samochód bardzo trudno jest wyprostować na krótkim odcinku drogi.

Testy na prawo jazdy - pełna pula egzaminacyjna

Image: