Jakie zmiany w egzaminie na prawo jazdy w 2018 roku

Czy w 2018 roku zmieni się egzamin na prawo jazdy? Prawo jazdy 2018: to powinieneś wiedzieć:

Egzaminy teoretyczne

W testach na prawo jazdy można spodziewać się nowych pytań. To całkiem prawdopodobny scenariusz biorąc pod uwagę to, że ostatnie powiększenie puli egzaminacyjnej miało miejsce już w lutym tego roku. Udało nam się ustalić, że prace nad nowymi pytaniami do testów na prawo jazdy już trwają. Nie jest wiadome jednak czy oraz kiedy baza egzaminacyjna została powiększona.

Egzaminy praktyczne

Znane dziś przepisy nie przewidują zmian w egzaminach praktycznych. Wprawdzie w czerwcu 2018 roku planowane jest wprowadzenie okresu próbnego dla młodych kierowców, ale wbrew plotkom zmiany to nie wpłyną w żaden sposób na egzaminy praktyczne, a dotyczyć one mają właśnie młodych kierowców, czyli tych, którzy uprwanienia do kierowania już zdobyli.

Nowe zasady dla młodych kierowców zaczną obowiązywać w 2018 roku. Jednym słowem prawo jazdy 2018 to:

  • Okres próbny: będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
  • W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
  • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  • Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
  • Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
  • Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
  • Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
  • Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Wprowadzenie wymienionych wyżej przepisów było już w przeszłości przesuwane. Planuje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od  4 czerwca 2018 r.

Image: