Jak WORD liczy zdawalność i co z niej wynika?

Choć te najbardziej spektakularne i cieszące się największym zainteresowaniem to roczne statystyki zdawalności wykręcane przez WORD-y, to tak naprawdę zetsawienia te są sporządzane przez częściej, bo okresach kwartalnych - do tego obligują dyrektorów WORD przepisy.

Jak WORD oblicza statystyki zdawalności?

Według tajemniczego wzoru:

gdzie:

Z - zdawalność,

A - liczba egzaminów z wynikiem pozytywnym w danym okresie,

B – liczba egzaminów zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym w danym okresie,

C – liczba egzaminów nieprzeprowadzonych w danym okresie.

Popraw zdawalność teorii: testy na prawo jazdy z wykorzystaniem oficjalnej bazy egzaminacyjnej

Image: