Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy?

Cena egzaminu na prawo jazdy jest stała i niezależna od ośrodka egzaminowania. Cennik WORD jest określony w stosownym akcie prawnym i ośrodki egzaminowania nie mogą go modyfikować, ale czasem do ceny egzaminu doliczana jest opłata manipulacyjna za dokonanie płatności w agencji banku, lub za dokonanie płatności za pośrednictwem infocar.

Zobacz też: Testy na prawo jazdy-pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych

Ceny egzaminów

Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

125 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Image: