Egzamin praktyczny: Kiedy parkowanie nie będzie zaliczone?

Podczas egzaminu na prawo jazdy musisz zaliczyć jedno z trzech parkowań. Kiedy egzaminator nie zaliczy parkowania?

Zgodnie z rozporządzeniem regulującym egzaminowania na egzaminie masz do wykonania jedno z z trzech parkowań. Przepisy zatem przewidują:

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
    W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Kiedy parkowanie nie będzie zaliczone?

Poniżej kilka przykładów sytuacji do jakich może dojść podczas parkowania oraz sposób oceny przez egzaminatora:

 Zachowanie osoby egzaminowanej Jak zostanie ocenione?  Co możesz zrobić trakcie parkowania aby poprawić? Skutek jeśli nie poprawisz
Brak sygnalizowania kierunkowskazem Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania Powtórka zadania
Brak możliwości opuszczenia pojazdu po obu stronach Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania Powtórka zadania
Stworzenie zagrożenia Przerwanie egzaminu Nic Koniec egzaminu
Nieustąpienie pierwszeństwa Przerwanie egzaminu Nic Koniec egzaminu
Rozpoczęcie manewru z niewłaściwego pasa Błąd Nic Powtórka zadania
Wyjazd z parkowanie na niewłaściwy pas Błąd (decyzja egzaminatora) Możesz skorygować, tor jazdy w trakcie wyjeżdżania Powtórka zadania
Najechanie na krawężnik (równoległe) Błąd Nic Powtórka zadania
Dotknięcie/otarcie kołem o krawężnik (każde parkowanie)  Nic  Nic  Nic
Parkowanie niezgodne z poleceniem egzaminatora (polecenie prostopadłego-wykonujesz skośne)  Bład Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania  Powtórka zadania
Parkowanie niezgodne ze znakami (znaki nakazują prostopadłe-wykonujesz skośne) Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania  Powtórka zadania

Podczas egzaminu:

  • Przysługuje Ci jedna poprawka parkowania

  • Do każdego parkowania przysługuje ci jedna korekta

  • Korekta służy ci dopóki nie zakończysz parkowania.

  • Niezaliczenie parkowania nie wyklucza możliwości dalszej jazdy, pomimo tego, że wynik egzaminu i tak jest już przesądzony. Nie dotyczy to sytuacji w której doszło do przerwania egzaminu wskutek stworzenia zagrożenia.

Jak zrobić korektę?

Korektę parkowania możesz wykonać dopóty, dopóki Twoje parkowanie nie zostało ukończone. Możesz ją więc wykonać na dowolbym etapie parkowania, a zatem nie tylko wtedy gdy już stoisz w miejscu parkingowym, a także (czy raczej rzede wszystkim) w chwili wjeżdżania tam, gdy widzisz, że „coś nie tak”, czyli kontynuując parkowanie obranym torem jazdy nie jesteś już w stanie poprawnie zaparkować.

Korekta przy parkowaniu to nie wyjazd / podjazd o 20-30 cm! Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ujechać o całą długość samochodu, czy nawet więcej, do punktu, z którego ponowienie  parkowania da szansę na poprawne wykonanie tego manewru. Ma to szczególnie ważne znaczenie podczas parkowania równoległego, gdy stojący na ukos samochód bardzo trudno jest wyprostować na krótkim odcinku drogi.

Nie ma najmniejszego powodu do kontynuowania parkowania, które skazane jest na porażkę i zgłaszania zakończenia wykonywania tego manewru wiedząc, że jest on wykonany nieprawidłowo.

Kiedy parkowanie uznane jest za zaliczone?

Bardzo często, jeśli nie prawie zawsze parkowanie jest zakończone z chwilą… zakomunikowania egzaminatorowi o jego wykonaniu. Zatem widząc kompletnie skopane parkowanie nie mów, że zostało ukończone – w ten sposób pakujesz się w pułapkę, z której w nerwach egzaminacyjnych trudno już wyjść.

 

Image: