Egzamin na prawo jazdy może być unieważniony (po kilku latach).

Kursantka, która zdawała egzamin na prawo jazdy, czterokrotnie przejechała nieprawidłowo skrzyżowanie, przekraczała dozwoloną prędkość, niewłaściwie używała kierunkowskazów. Egzamin na prawo jazdy został unieważniony. Po dwóch latach.

 

Podstawą do takiego działania jest 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami:
Art. 72. 1. Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli:
1) egzaminowi została poddana osoba, o której mowa w art. 50 ust. 2;
2) był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.
2. Marszałek województwa unieważnia egzamin państwowy:
1) z urzędu;
2) na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

 

Kontrola w WORD
Nieprawidłowość została wykryta podczas akcji CBA, którą przeprowadzono w WORD - krótko po felernym egzaminie. Wśród zabezpieczonych dowodów znalazł się też materiał wideo z zarejestrowanym egzaminem. Wprawdzie WORD ma obowiązek przechowywania nagrań z egzaminów przez 21 dni, w tym wyjątkowym przypadku na na skutek działania innych służb nagranie zachowało się dłużej i było podstawą do zakwestionowania wyniku egzaminu na prawo jazdy. 

 

Czytaj: 
Zadania egzaminacyjne w ruchu miejskim
Kontrola NIK w WORD-ach: Słaba zdawalność

Image: