Czy światła stop działają bez zapłonu?

Zdanie testów na prawo jazdy w WORD otwiera Ci drogę do kolejnego egzaminu na prawo jazdy – części praktycznej. Jak należy wykonać poszczególne jego zadania? Czy światła prezentujemy na włączonym czy wyłączonym zapłonie.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu  na następujących po sobie czynności:

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

1) sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania elementy z następujących:

   a) poziom oleju w silniku,

   b) poziom płynu chłodzącego,

   c) poziom płynu hamulcowego,

   d) poziom płynu w spryskiwaczach,

   e) działanie sygnału dźwiękowego,

   f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

   g) działanie świateł mijania,

   h) działanie świateł drogowych,

   i) działanie świateł hamowania „STOP”,

   j) działanie świateł cofania,

   k) działanie świateł kierunkowskazów,

   l) działanie świateł awaryjnych,

   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,

 – jeżeli występuje,

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 min.

Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest następująco: 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. f-m.

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,

   – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu

     i lewy obszar przestrzeni za pojazdem

   – w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu

     i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

   – w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną

     szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

   – zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości

     głowy,

 – jeżeli występuje,

Jednym z wymienionych wyżej elementów jest zaprezentowanie działania świateł zewnętrznych. Czy czynność tę należy wykonać na włączonym zapłonie?

Włączenie zapłonu uruchamia tak naprawdę instalację elektryczną silnika. Przed przekręceniem kluczyka działa jedynie część z układów elektrycznych pojazdu. Jakich? To już zależy od modelu samochodu.

Nie da się jednoznacznie określić czy np. światło cofania, stop-u działa tylko na włączonym zapłonie. W niektórych samochodach światło stop działa wyłącznie przy włączonym zapłonie, w innym nie trzeba przekręcać kluczyka do zaprezentowania go. Nawet w obrębie tego samego modelu niektóre światła działają na włączonym, inne na wyłączonym zapłonie.

Zaprezentowanie działania świateł zewnętrznych najlepiej wykonać jest przy zapłonie włączonym, niezależnie od rodzaju światła, które prezentujesz. Dokładanie sobie dodatkowego elementu w postaci konieczności zapamiętania które światła działają przy przekręconym kluczyku a które nie jest po prostu niepotrzebne i stresujące. A stresu na egzaminie masz już i tak za wiele aby dokładać sobie nowy.

Image: