Czy na skrzyżowaniu można wyprzedzać?

Warunki wykonania tego manewru ustala art. 24. ustawy prawo o ruchu drogowym. Przepisy  precyzyjnie określają w jakich miejscach wyprzedzanie jest zabronione:

 

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Oczywiście nie możesz wyprzedzić jeśli nie są spełnione inne warunki do wykonania tego manewru:

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Wracając do wyprzedzania na skrzyżowaniu:

  1. Na każdym skrzyżowaniu możesz wyprzedzić pojazd, który nie jest pojazdem silnikowym – motorower, rower, pojazd zaprzęgowy, tramwaj.

  2. Na każdym skrzyżowaniu na którym ruch jest kierowany, oraz na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym możesz wyprzedzić każdy pojazd (oczywiście nie możesz wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym )

Image: