Będą zmiany w zasadach parkowania?

Zaproponowane zmiany kodeksu drogowego mogą mienić zasady parkowania. W ślad za nimi trzeba będzie (znowu) zmienić testy na prawo jazdy.

Zaproponowane zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym przewidują całkowity zakaz parkowania na chodniku, bez względu na ilość miejsca pozostawionego dla pieszych. Kwestę parkowania na chodniku rozwiązuje artykuł  47. ustawy prawo o ruchu drogowym:

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu  samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.


Obowiązujące dziś zasady parkowania na chodniku. Źródło: zdamyto.com

Propozycję zmian ustawy prawo o ruchu drogowym zgłosili członkowie warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz tamtejsza koalicja Ruchy Miejskie. Autorzy zmian w przepisach chcą usunięcia z prawa drogowego przepisu pozwalającego na parkowanie samochodów na chodniku pod warunkiem zachowania dla pieszych 1,5-metrowego przejścia.

Autorzy zmian uzasadniając swój pomysł twierdzą, że:

Przepis ten pojawił się w ustawie Prawo o ruchu drogowym w lutym 1983 r. To było opresyjne prawo, które pozwalało łatwiej inwigilować i terroryzować obywateli.

Zmiany przepisów w tym zakresie są konieczne, a podobne rozwiązania zaczęły funkcjonować na Ukrainie już we wrześniu tego roku, gdzie za zaparkowanie samochodu na chodniku grozi odholowanie pojazdu.

Miasto Jest Nasze i koalicja Ruchy Miejskie są zgodni co do do tego, że obecne przepisy są zbyt łagodne dla tych kierowców, którzy lekceważą znaki drogowe.

 

Image: