Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu pańswowego na prawo jazdy, którego wzór mozna znaleźć w załączniku nr 5 do "rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych
sprawach" sporządza egzaminator w trakcie wykonywania przez Ciebie poszczególnych zadań egzaminacyjnych.

Ile błędów można popełnić?

Cóż, prawdę mówiąc w trakcie egzaminu praktycznego możesz popełnić tyle błedów ile jest zadań egzaminacyjnych - oby jednak nie popełnić drugiego błędu podczas wykonywania tego samego zadania egzaminacyjnego - i egzamin zdać. Oczywiście nie mówimy tutaj o błędach wyszczególnionych w tzw "tabeli błędów" która precyzyjnie wymienia jakie twoje zachowania za kierownicą skutkować będą negatywną oceną Twojego egzaminu.

Arkusz egzaminacyjny

Ale wróćmy do arkusza przebiegu egzaminu. Otrzymasz go po egzaminie, niezależnie od jego wyniku. W trakcie egzaminu na prawo jazdy, oceniana będzie przede wszystkim Twoja samodzielność i zdolność prowadzenia pojazdu. Przy okazji masz do wykonania szereg zadań egzaminacyjnych, których poprawność wykonania będzie odnotowywana w arkuszu. 

arkusz przebiegu egzaminu
Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy

Egzaminator wypełnia określone pola arkusza w trakcie przebiegu Twojego egzaminu na prawo jazdy. Prawidłowe wykonanie zadania zaznaczane jest w polu „P-poz”, nieprawidłowe wykonanie zadania – w polu „N-neg”. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie  tego samego zadania skutkować będzie negatywną oceną egzaminu na prawo jazdy. Możesz jednak kontynuować egzamin, do wyczerpania minimalnego czasu egzaminacyjnego, ktory dla kategorii B prawa jazdy wynosi 40 minut.

Pamiętaj:

  1. Na wykonanie  zadania egzaminacyjnego "Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy" czyli światła + elementy pod maską masz 5 minut. To naprawde duuuuuużo czasu (bo ile można opowiadać o świetle cofania i poziomie płynu do spryskiwaczy;) ).
  2. Na wykonanie zadania "Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu" Twój czas egzaminacyjny jest nielimitowany.
  3. Na wykonanie zadania "Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu" Twój czas egzaminacyjny jest nielimitowany
  4. Egzamin w ruchu miejskim musi trwać nie mniej niż 40 minut chyba że w ciągu 25 minut wykonasz wszyskie zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny, wówczas egzamiator może skrócić Twój egzamin do 25 minut. Oznacza to, że pośpiech na egzaminie jest bezzasadny! Przepisy bowiem nie określają górnego progu czasu egzaminacyjnego. Jesli szybciutko wykonasz wszysktie zadania egzamiator będzie zmuszony nadal kontynuować egzamin do wyczerpania minimalnego czasu egzaminacyjnego - czyli krótko mówiąc będziesz jeździć na darmo, a wówczas możesz popełnić błąd...
  5. Nikomu (powtórzymy: NIKOMU) nie jest na rękę przedłużanie czasu egzaminacyjnego.

Powodzenia na egzaminach (tych z testów na prawo jazdy też, jeśli jeszcze są przed Tobą)

Image: